Kommunikation

Jag arbetar även som konsult inom kommunikation, framför allt inom lantbruksbranschen. Jag har nio års erfarenhet av kommunikationsarbete i egen regi, och är van att arbeta både på svenska och engelska. Under årens lopp har jag skaffat mig erfarenhet av flera olika webbredigeringsverktyg.

Några exempel på uppdrag:

  • Utveckla och sköta hemsidor
  • Skriva nyheter, nyhetsbrev och textunderlag till broschyrer
  • Planera och genomföra strategiskt kommunikationsarbete
  • Översätta texter från svenska till engelska eller engelska till svenska
  • Redigera och sammanställa konferensrapporter på svenska eller engelska
  • Produktion av enkla trycksaker som rollups och informationsbroschyrer

 

Kontakt:

Marie Liljeholm, 0730-630 230, marie.liljeholm@borgent.se